Pieter Zwart
image
Nederlands Hervormd, geboren in 1892 te Beers als zoon van Theunis Pieters Zwart en Idske Wouters Schuurmans, getrouwd op 25 mei 1918 te Idaarderadeel met Romkje Kooistra. Nadat hij de HBS had voltooid en het Staatsexamen Notariaat had gehaald werd hij kandidaat notaris te Leeuwarden. Na zijn benoeming tot notaris kwam hij op 12 november 1926 naar Dokkum, waar hij zich vestigde aan de Stationsweg in het huis, dat toen nummer F116 droeg, thans nummer 19. Hij was onder meer voorzitter van het Groene Kruis en van de Vereniging voor Volkenbond en Vrede. Hij was een enthousiast musicus en speelde altviool bij 'Euphonia'. Daarnaast vormde hij een strijkkwartet met Klaas Ronner, Sipke Visser en Baukje Posthumus. Hij was Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij overleed in 1974 te Leeuwarden.
Beroep:
Notaris
Foto:
foto117.jpg
Lid vanaf:
13-feb-27
Lid tot:
vertrok 7 december 1