Mr. Watze Ruitinga
image
geen geloof, geboren in 1888 te Kollum als zoon van Douwe Ruitinga en Martjen Hermanna Witteveen, getrouwd met Adriana Carolina Kroes. Hij komt op 27 februari 1930 van Heusden als griffier kantongerecht, per 27 juni 1934 wordt hij advocaat en procureur. Hij woont eerst Vleesmarkt D19 (nu nummer 25), daarna Hogepol C24 en vervolgens Woudweg E97 (GK 1920-'35). Hij vertrekt met zijn gezin uit Dokkum in maart 1940 naar Groningen, waar hij werkzaam is bij de Rijksaccountantsdienst. In 1965 verhuist hij naar Den Haag, waar hij is overleden op 21 april 1972 op 83-jarige leeftijd.
Beroep:
Griffier Kantongerecht Adv. En Proc.
Foto:
foto120.jpg
Lid vanaf:
1-jun-30
Lid tot:
vertrok 3 maart 1940