Ale Gerhardus de Vries
image
Nederlands Hervormd, geboren in 1905 te Leeuwarden als zoon van Gerhardus Ales de Vries en Antje Greijdanus. Hij trouwde op 25 juli 1934 te Wassenaar met Frederika Willemina Johanna Strubbe. Na haar overlijden in 1975 werd Willy C. de Vries (geen familie) zijn levensgezellin. Nadat hij te Rotterdam de HBS had voltooid kwam hij op 1 november 1922 als surnumerair te Gorinchem in dienst bij het Staatsbedrijf der PTT. Na voorspoedig de rangen als hoofdambtenaar doorlopen te hebben kwam hij op 23 mei 1946 van Amsterdam naar Dokkum als referendaris PTT en directeur van het postkantoor alhier. Uiteraard woonde hij in de dienstwoning, toen nog naast het 'oude' postkantoor. In zijn Dokkumer periode was hij onder meer secretaris van het 'Gemeentelijk Comité voor de Actie voor Rechtsgelijkheid van Stad en Platteland te Dokkum', in welke hoedanigheid hij zich met verve inzette voor opheffing van het toenmalige stelsel van gemeenteklassenindeling en classificatie. Hij maakte toen al vele malen deel uit van de examencommissie voor het afnemen van dienstvakexamens, maar na zijn vertrek op 24 januari 1950 naar Wassenaar heeft hij zich negen jaar lang rechtstreeks beziggehouden met de opleiding van jonge PTT'ers voor leidinggevende functies, eerst aan het Opleidingscentrum in den Haag, vanaf 1950 als organisator en hoofd van het Opleidingscentrum 'Voorlinden' Van 'Voorlinden' werd hij in 1958 naar de hoofddirectie Post verplaatst als adviseur van de hoofddirecteur, waarmee hij de derde man in de postale top werd. Hij beëindigde zijn glanzende carri?re als hoofddirecteur Post en plaatsvervangend directeur-generaal. Hij werd op 30 april 1969 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Op 1 september 1970 ging hij met pensioen. Na zijn pensionering heeft hij nog in 1983 de officiële heropening van het verbouwde postkantoor in Dokkum verricht. Hij bleef in Den Haag wonen, waar hij op 3 november 2001 is overleden.
Beroep:
Directeur Postkantoor
Foto:
foto129.jpg
Lid vanaf:
2-feb-47
Lid tot:
11-sep-49