Dirk Huijser van Reenen
image
Vrijzinnig Hervormd, geboren in 1918 te Alkmaar als zoon van Dirk Huijser van Reenen en Pietertje van der Oort. Hij trouwde op 4 september 1942 te Meppel met Klazina Rinske Lindeijer. Hij studeerde medicijnen te Groningen en was kapitein-arts bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij volgde als huisarts in 1950 dokter Vonck op en droeg op 1 december 1974 de praktijk over aan dokter Jansen in verband met zijn vertrek naar IJmuiden, waar hij directeur van de GG en GD werd en later directeur van de DGD Midden-Kennemerland te Heemskerk tot zijn pensionering 1n 1983. Hij overleed op 16 januari 1986. Hij woonde in Dokkum eerst op De Dijk D 53, thans nummer 10, waar de Rabo-bank is gevestigd, later aan de Altenastreek 16, nu de woning van huisarts Jansen. Hij gaf patiƫnten, die bij hem kwamen met depressieve klachten, ook de mannen, een merklap om te borduren. Dat vroeg zoveel concentratie dat ze geen tijd meer hadden om te piekeren. Hij was zelf ook een enthousiast handwerker. Hij borduurde veel en graag, in de gang van hun huis hing een door hem geborduurde stamboom van de familie. Ook knoopte hij smyrnakleden. In Dokkum was hij onder meer voorzitter van de IJsclub, van de Rotary, van 'Dockaheem' en ruim 20 jaar van 'De drie gemeenten', de latere Sociale Werkgemeenschap 'Oostergo'. In die laatste hoedanigheid was hij mede-oprichter van de Federatie Noord van Sociale Werkplaatsen en vele jaren 2e voorzitter daarvan. Verder was hij mede-oprichter van de verkooporganisatie 'Amiva', die produkten van de sociale werkplaatsen aan de man moest brengen. Ook was hij weesvoogd van het Dokkumer Weeshuis tot het kollege van weesvoogden werd opgeheven toen de Bijstandswet van kracht werd, ringarts van de Boksbond, bestuurslid van de NeVoBo, afdeling Dokkum, bestuurslid van de IJswegencentrale, Consul van de Elfstedentocht en opleidingsarts bij de Bescherming Bevolking. Hij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Beroep:
Arts
Foto:
foto133.jpg
Lid vanaf:
4-feb-51
Lid tot:
vertrok 1 december 1