Ds. Durk J. Miedema
image
Nederlands Hervormd, werd geboren in 1919 te Leerdam als zoon van Jouke Miedema en Anna Wieringa. Hij trouwde op 21 november 1946 te Burgum met Anna Schuurman Hij begon zijn loopbaan als hulppredikant in Huizum van 1943 tot 1945 ter vervanging van prof. Smits, die was opgepakt door de Duitsers. Hij deed daar ook verzetswerk voor het ondergedoken spoorwegpersoneel. Hierna werd hij predikant in Tzummarum, waar hij van 1946 tot 1957 werkzaam was. Hier voltooide hij zijn doctoraalstudie, die hij door de oorlogsomstandigheden eerder niet had kunnen afmaken. Het was in die tijd mogelijk predikant te worden met kandidaats- en kerkelijk examen. Daarna kwam hij naar Dokkum. Hij was hier predikant van de Hervormde Gemeente van 1957 tot 1969. Van Dokkum ging hij naar Haren, waar hij ook na zijn emeritaat bleef wonen. Hij was 15 tot 20 jaar secretaris van de Landelijke Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Nederland.. Een aparte vermelding verdient zijn passie voor het Fries, de Fryske Taal. Naast het feit, dat hij regelmatig in het Fries preekte, schreef hij jarenlang in het 'Frysk Lânboubl?d'. Hij werkte mee aan het tot stand komen van het 'Frysk Psalm- en Gesangboek' en had een belangrijke rol bij de presentatie van dit 'Lietboek' in de Grote Kerk te Leeuwarden in 1955. Belangrijk was ook zijn oecumenische instelling. Hij streefde altijd naar toenadering van de verschillende Christelijke kerken. Door zijn inzet kon de rechtzinnige richting van de Hervormde Kerk destijds diensten houden in de Grote Kerk te Dokkum. In Haren was hij een tijd voorzitter van de Raad van Kerken. Hij overleed in Haren op 18 september 1996.
Beroep:
Predikant Herv. Gem.
Foto:
foto139.jpg
Lid vanaf:
5-jan-58
Lid tot:
vertrok 2 november 1