Ds. Johannes Gerrit Ferdinand Ankersmit
image
Nederlands Hervormd, werd in 1914 te Deventer geboren als zoon van Hubertus Antonie Ankersmit en Hendrika Egbertina Schaake. Hij was gehuwd met Foekje Bakker. Hij volgde hbs-b in zijn geboorteplaats, deed staatsexamen gymnasium en studeerde vervolgens aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Op 7 mei 1944 werd hij te Oldeboom als predikant in het ambt bevestigd. Daarna diende hij de gemeenten te Oosternijkerk (1946), Lathum (1948), Kollumerzwaag (1952) en Aalsum (1958). In september 1960 werd hij eervol ontheven en verbond hij zich als leraar godsdienst aan de christelijke hbs te Emmeloord. Daarna was hij nog predikant te Koudum (1964) en Overdinkel (1970). Op 1 augustus 1973 ging ds. Ankersmit met emeritaat. In Kollumerzwaag was ds. Ankersmit mede een van de oprichters van de Stichting Dorpscentrum ”De Trije Doarpen”. Van 1953 tot eind 1957 was hij daarvan voorzitter. Hij verleende medewerking aan het Hervormd Weekblad (in de jaren zestig) en een prekenserie ”Stemmen uit Jeruzalem” Hij overleed op 26 juli 1999 te Oldenzaal op de leeftijd van 84 jaar.
Beroep:
N.H. Pred. Aalsum
Foto:
foto140.jpg
Lid vanaf:
4-jan-59
Lid tot:
vertrok 12 juni 1960