Hendrik Hendricus Spijkerman
image
geen geloof, geboren in 1921 te Den Haag als zoon van Franciscus Jacobus Spijkerman en Anna Sophia Wilhelmina Oerlemans. Hij is getrouwd op 15 oktober 1948 te Leeuwarden met Joan FĂ©lice Vis. Hij was hoofdinspecteur der Rijksbelastingen, hoofd van enkele Inspecties der Directe Belastingen. Na Dokkum ging hij naar Enschede. In Dokkum werd hij in 1964 voorzitter van de Rotaryclub. Verder was hij penningmeester van de Maatschappij tot 't Nut van 't Algemeen, bestuurslid van een Stichting-samenwerkingsorgaan ven de Kulturele Kring en het Nut met als doel om toneelgezelschappen hier te laten optreden en secretaris van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs.
Beroep:
Inspecteur Der Belastingen
Foto:
foto141.jpg
Lid vanaf:
13-dec-59
Lid tot:
vertrok 7 april 1968