Ds. Frederik van Teutem
image
remonstrants, werd in 1774 in Rotterdam geboren. Hij overleed op 27 januari 1848 in Doesburg. In 1792 werd hij proponent bij de Remonstrantse Broederschap en bediende als zodanig een tijdlang de Gemeente van Delft. In 1794 werd hij te Dokkum beroepen en in 1796 te Gouda, van waar hij in 1804 naar de Utrechtse Gemeente vertrok, daarbij, sedert 1816, ook de dienst bij die van Amersfoort waarnemend. De ongelukkige staat zijner gezondheid, ook naar de geest, vorderde in 1845 het nemen van zijn emeritaat, hetwelk hij in Gelderland doorbracht en waaraan, na twee jaren, zijn dood een einde maakte. Te Dokkum was hij lid der municipaliteit, doch liet zich later geen politieke betrekkingen opdringen. Hij krijgt in Dokkum een dochter op 21 december 1794.
Beroep:
Remonstrants Predikant
Foto:
foto13.jpg
Lid vanaf:
1794
Lid tot:
1796