Anton M.E. Pietersen
image
Nederlands hervormd, geboren in 1930 te Leeuwarden als zoon van Marinus Ebo Pietersen en Boukje van der Meulen, gehuwd op 17 juli 1957 te Ferwerd met Tjitske (Tsjik) de Vries. Na de militaire dienst was hij in 1954 enkele weken onderwijzer in tijdelijke dienst in Burgum, daarna van 1954 tot 1959 onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Dokkum. In mei 1959 werd hij hoofd van deze school. Na het samengaan van het Lager Onderwijs met het kleuteronderwijs in het zogenaamde Basisonderwijs werd hij directeur van de Burgerschool. De school verhuisde van het Zuiderbolwerk naar de Olivier van Keulenlaan. In 1989 nam hij via de D.O.P.-regeling (doorstroming onderwijzend personeel) afscheid van de school. Hij is van diverse verenigingen bestuurslid geweest. Hij was onder meer voorzitter van Departement Dokkum van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, van de Stichting Culturele Samenwerking, van het Steunfonds Stichting Welzijn Ouderen Dongeradeel en van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Hij was vice-voorzitter van de Stichting Algemeen Rusthuis voor Dokkum en Omstreken en van de Vakbond Nederlandse Onderwijzers Vereniging N.O.-Friesland. Andere bestuursfuncties vervulde hij bij onder meer de Openbare Bibliotheek Dokkum, het Operettekoor N.O.-Friesland, het Natuurmuseum 'Natuer en Gea' Dokkum, de Commissie tot het vieren van Nationale Feestdagen en de Stichting Stadsfeesten. Voor de Nederlands Hervormde Kerk was hij twaalf jaar ouderling en vier jaar kerkvoogd. In oktober 2009 werd hij venwege zijn veertigjarig lidmaatschap met algemene stemmen benoemd tot erelid van het Gezelschap.
Beroep:
Directeur Burgerschool
Foto:
foto151.jpg
Lid vanaf:
13-apr-69
Lid tot:
december 2019