Gerhardus Wiebes Posthuma
image
waarschijnlijk Doopsgezind, geboren te Makkum in 1774 als zoon van Wiebe Gerardus, chirurgijn en apotheker, en Gryttie Gerrits. Zijn vader overleed op 10 november 1776, toen Gerhardus pas 2 jaar was, Op 19 mei 1794 worden te Makkum Watze Gerritsma, apotheker te Makkum, en Jan Pieters Tilboer, huisman te Makkum, benoemd tot curatoren over Gerhardus, 19 jaar te Gorredijk, Antje, 21 jaar te Enkhuizen en Wybrigje, 16 jaar, de nagelaten kinderen van Wybe Gerardus Posthuma, in leven apothecarius te Makkum. Gerhardus trouwde op 21 november 1802 te Dokkum met Maria Uurhaan. Zij ontviel hem reeds in 1829, nadat zij hem vijf zonen geschonken had. Hij was notaris te Dokkum vanaf 17 oktober 1809 en Procureur fiscaal. Hij woonde Halvemaanspoort B9 volgens de toenmalige huisnummering, thans nummer 1. Dit karakteristieke pand werd in zijn opdracht verbouwd in 1850, het jaar waarin hij op 24 augustus overleed, 76 jaar oud en weduwnaar. Nadien is het pand nog tot 1878 als notariskantoor in gebruik geweest, gedreven door zijn zoon Gerben.
Beroep:
Notaris
Foto:
foto32.jpg
Lid vanaf:
voor 2 maart 1823
Lid tot:
bedankt 4 februari 1