Adrianus van Slooten
image
hervormd, geboren in 1787 te Dokkum als zoon van Feddo Jan van Slooten en Sytske Ypey, gehuwd op 20 november 1815 te Dokkum met Henrica Catharina van Giffen. j.u.d. Groningen 1810, notaris, griffier vredegerecht te Dokkum 1811-1814, secretaris van Dokkum 1814-1864 (hij verkreeg 4 aug. 1864, na 50-jarige dienst, eervol ontslag), notaris te Dokkum 1818-1852, lid Provinciale Staten van Friesland 1836-1859, luitenant kwartiermeester schutterij te Dokkum 1820-1829. Hij woonde Fetzestraat A 47b. Het pand bestaat niet meer, op die plaats staat nu een deel van de Fetzeschool. Hij is overleden op 7 december 1864 te Dokkum op 77-jarige leeftijd.
Beroep:
Notaris Gemeente-secretaris
Foto:
foto34.jpg
Lid vanaf:
voor 2 maart 1823
Lid tot:
† 7 december 1864