Taco Schonegevel
image
remonstrants, geboren te Dokkum in 1756 als zoon van Herke Schonegevel en Agatha Pieters Kuyper. Hij trouwde op 25 mei 1785 te Lehr met Elisabeth de Bruyn. De azijnfabrikant Taco Schonegevel speelde in de Patriottentijd een grote rol in het politieke en kerkelijke leven van Dokkum. Hij werkte mee aan de wording van de Verenigde Christelijke Gemeente, waarin de Doopsgezinden en Remonstranten samengingen. Hij was lid van de municipaliteit van Dokkum, van 11 mei 1795 tot 1796; lid van de Vergadering van provisionele representanten van het Volk van Friesland, van 23 juni 1795 tot 3 juli 1796; lid van de Eerste Nationale Vergadering voor het district Drachten, van 6 april 1796 tot 1 september 1797; lid van de Raad van Dokkum, van oktober 1802 tot 1810; Maire van Dokkum onder het keizerrijk van 1811 tot 1814; lid van de raad van het arrondissement Leeuwarden, van 1811 tot 1813; president van de kantonnale raad van het kanton Dokkum, van 1812 tot 1813; lid van de stedelijke raad van Dokkum, van 1816 tot 1820; burgemeester van Dokkum, van 1818 tot 1820. Hij overleed op 27 november 1819 te Dokkum, oud 63 jaar, gehuwd
Beroep:
Maire Van Dockum
Foto:
foto2.jpg
Lid vanaf:
begin
Lid tot:
† 27 november 1819