Ds. Michaƫl Wilhelm Scheltema
image
Remonstrants, geboren in 1826 te Amsterdam als zoon van Evert Scheltema Janszoon en Anne Madeleine Lamaison. Hij is op 31 augustus 1853 gehuwd met Alida Welmoet Tideman. Na zijn studententijd (1846-1852) aan de Kweekschool der Remonstranten te Amsterdam werd hij proponent bij de Remonstrantsche Broederschap, eerst in Nieuwkoop, daarna te Zwammerdam. Een beroep naar Waddinxveen werd afgewezen, maar aangenomen dat naar de Vereenigde Christelijke Gemeente te Dokkum in 1865, waar hij 15 oktober zijn intrede deed. In zijn huis had hij een kostschool, die mede bekend is doordat in 1875 Nynke van Hichtum tot zijn leerlingen ging behoren. Ze leerde hier onder andere het werk van Shakespeare kennen. Hier schreef ze ook toneelstukjes die op school gespeeld werden. In 1879 kwam ze weer thuis wonen, om haar moeder te helpen in de huishouding. De vraag naar de beste wezenverpleging heeft hem steeds bezig gehouden. In 1874 werd hij ontvangen door Koningin Sophia, nadat de 'Maatschappij tot opvoeding van weezen in het huisgezin' was opgericht, waarvan Scheltema directeur was. In 1880 werd zijn salaris als Directeur der Maatschappij verhoogd in die mate, dat hij zich geheel aan de zaak wijden kon; het grote huis op de Dokkumer Breestraat, dat aan het Rijk voor postkantoor was verkocht, werd verlaten en men trok naar het landgoed Zevenbergen bij Amersfoort om er een doorgangshuis te vestigen. Op 1 januari 1898 nam hij zijn ontslag. In mei van dat jaar werd hij tot erelid van de 'Maatschappij' benoemd en 31 augustus 1899 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij overleed op 11 mei 1904 te Scheveningen.
Beroep:
Predikant Ver. Chr. Gem.
Foto:
foto60.jpg
Lid vanaf:
6 januari 1866
Lid tot:
bedankt 1 januari 18