Doederus de Vries
image
Nederlands Hervormd, geboren in 1833 te Dokkum, zoon van Frederik de Vries en Saapke Posthumus, gehuwd met Grietje Helder op 6 november 1856 te Oostdongeradeel, overleden 16 januari 1910 te Dokkum, oud 76 jaar, gehuwd. Wijnhandelaar en burgemeester van Dokkum van 1867 tot 1909. Hij woonde aan de Vleesmarkt D33 in het huis wat thans De Zijl 3 is. Hij was één der 'vroege' leden van de Fryske Krite en maakte deel uit van het eerste bestuur toen in 1903 de 'Fryske Krite Dockum' werd opgericht.
Beroep:
Wijnhandelaar En Burgemeester 1867-1909
Foto:
foto62.jpg
Lid vanaf:
1 augustus 1869
Lid tot:
† 16 januari 1910