Pier Aleva
image
Nederlands Hervormd, werd geboren in 1857 te Joure als tweede zoon van Folkert Wiebes Aleva en Jeltje Piers Lusthof, een beroemde Jouster klokkenmakersfamilie. Hij trouwde op 7 augustus 1888 te Lochem met Jacoba Pietronella Voerman. Hij groeide op in Joure, waar hij de Franse school bezocht en koos daarna voor een belastingopleiding, o.a. te Leeuwarden bij de toen bekende belastingdeskundige J.Troelstra, in welke tijd hij bevriend was met Piter Jelles Troelstra, de latere politicus; zij bezochten o.m. samen de Waalse kerk om hun kennis van het Frans te vergroten, een examenvak voor het surnumerair-examen. Zijn loopbaan was daarna als volgt: op 21 december 1879 werd hij benoemd tot surnumerair te Leeuwarden, daarna was hij adjunct controleur te Rotterdam tot hij op 27 oktober 1886 als controleur Invoerrechten en Accijnzen te Dokkum werd aangesteld. Hij woonde aan de Diepswal, op de plaats waar nu nummer 17 staat. Hij vertrok op 2 november 1887 in dezelfde functie naar Tolkamer-Lobith en vervolgens in 1893 naar Venlo. In 1898 volgde zijn benoeming tot inspecteur te Schiedam, vanwaar hij in 1907 op eigen verzoek werd overgeplaatst naar Leiden om zijn beide zoons daar te kunnen laten studeren. In 1917 ging hij naar 's-Gravenhage waar hij een jaar later hoofdinspecteur werd. Bij zijn pensionering in 1922 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij maakte jaren deel uit van de examencommissie voor het surnumerairsexamen en was lid van 'de Witte of Literaire Sociƫteit'. Hij is met zijn vrouw in Den Haag blijven wonen totdat het gedeelte van Den Haag waar zij woonden eind 1942 op last van de Duitse bezetter moest worden ontruimd. Zij vonden onderdak in Zeddam, maar zijn gezondheidstoestand liet toen al te wensen over. Hij is daar overleden op 25 februari 1943 en begraven te Arnhem op de begraafplaats Moscowa.
Beroep:
Controleur
Foto:
foto75.jpg
Lid vanaf:
5 juni 1887
Lid tot:
6 november 1887