Jan Willem de Crane
image
geboren in 1758 te Hoorn, studeerde in de theologie te Leiden, later te Groningen en was eerst huisonderwijzer, werd in 1779 praeceptor te Alkmaar. Op 14 september 1780 werd hij beroepen tot Rector en Gymnasiarcha der scholen van Dockum, hij is gehuwd te Roordahuizum op 2 juni 1782 met Trijntje Groenewoud. Hij vertrok uit Dokkum in juli 1787 naar Enkhuizen, waar hij op 24 april van dat jaar beroepen was tot Rector der Latijnse scholen, in 't zelfde jaar werd hij hoogleraar te Franeker. In 1811 ambteloos geworden, promoveerde hij in de rechten en werd plaatsvervangend vrederechter te Franeker, in 1815 weer hoogleraar aan het Athenaeum; in 1828 gepensioneerd, bleef hij aldaar tot zijn dood, 31 Maart 1842, wonen
Beroep:
Rector Latijnse School
Foto:
foto6.jpg
Lid vanaf:
1780
Lid tot:
1788