Ds. Martinus Stuart
image
remonstrants, geboren in 1765 te Rotterdam. Hij trouwde op 19 september 1787 met Theodora Magdalena Robbé, die op 18 november 1806 reeds op 38-jarige leeftijd overleed. Zij liet een gezin van twaalf kinderen achter. Hun dochter Pietje (Petronella), toen 15 jaar oud, heeft de plaats van haar moeder hierna zo goed mogelijk ingenomen. hij krijgt een dochter Joanna Jacoba te Dokkum op 6 juni 1789. Hij overleed 22 november 1826 te Amsterdam. Hij werd in 1787 Remonstrants predikant te Dokkum, in 1790 te Utrecht en in 1793 te Amsterdam. Behalve de godgeleerdheid beoefende hij de oude talen, de oude en vaderlandsche geschiedenis, en ontving een benoeming als rijks-historieschrijver. Behalve zijn leerredenen gaf hij in 't licht: Herinneringen uit de lessen van Fr. J. Gall over de hersenen, Dev. 1804; De mensch zooals hij voorkomt op den bekenden aardbol, afgebeeld door J. Kuijper, 6 dln., met gekleurde platen, Zalt-Bommel 1806; Romeinsche geschiedenis, 30 delen, Amsterdam 1811; nieuwe uitgave in 20 delen, 1820; Romeinsche Geschiedenis, verkort door IJ. van Hamelsveld, 4 delen, met platen, Amsterdam 1806; Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk, 26 delen, Zaltbommel 1809; Vaderlandsche Historie van 1752 tot 1784, 4 delen, Amsterdam 1826; Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden van 1814 tot 1822, 16 stukken, Amst. 1826. Hij vertaalde ook de bekende Reizen van den jongen Anacharsis, 10 delen, Amsterdam 1810. Verg. art. H.F. Valentijn. (C.W. Westerbaen, Lijkrede, 1826)
Beroep:
Remonstrants Predikant
Foto:
foto9.jpg
Lid vanaf:
1787
Lid tot:
1790