Jelle Arjaans
image
algemeen christen, geboren in 1953 te Rinsumageest als zoon van Arjaan Arjaans en Janke Braaksma, gehuwd op 18 maart 1977 te Drachten met Karin Feelders. Hij volgde de Nieuwe Leraren Opleiding Ubbo Emmius te Leeuwarden en studeerde af als docent Aardrijkskunde en Engels in 1977 en werd in dat jaar leraar aan de chr. HNO "De Wiekslag" te Dokkum. In 1987 studeerde hij af als historisch-geograaf aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is sinds 2001 directeur van het Dockingacollege te Ferwert, een nevenvestiging van het Dockingacollege te Dokkum. Van 1994 tot 1998 raadslid voor D66 in de gemeente Dongeradeel en van 2001 tot 2003 lid van Provinciale Staten van Fryslân. Voorzitter van het bestuur van museum "Het Admiraliteitshuis" te Dokkum, bestuurslid van museum "t Fiskerh?ske" te Moddergat, bestuurslid van de stichting "Historia Doccumensis". Informateur en formateur van het nieuwe college van B&W van de gemeente Dongeradeel in 2006. Van 11 december 2006 tot augustus 2009 lid van de "Nije Maaie" de commissie voor integrale gebiedsontwikkeling van de gemeente Dongeradeel. Sinds augustus 2009 directeur van de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog. Lid van de Verenigingsraad van It Fryske Gea (2012). Sinds november 2012 bestuurslid van de Suzanne Hovinga Stichting. Bestuurslid Water Natuurlijk (2013) Heeft speciale belangstelling voor atlassen (met name de Grote Bos) en terpen.
Beroep:
Directeur Scholen-gemeenschap
Foto:
foto172.jpg
Lid vanaf:
4-nov-07
Lid tot:
heden