Gosse de Boer
image
protestants milieu, in 1953 geboren in Heerenveen en opgegroeid binnen de bolwerken van Dokkum als zoon van Willem de Boer (Hantumhuizen) en Griet Visser (Kollum). Vertrok na de HTS Weg- en Waterbouw in 1974 als ontwikkelingswerker in plattelands-drinkwatervoorziening naar Nigeria. Sindsdien werkzaam in voorlichting bij organisaties voor duurzame ontwikkeling, sinds 2007 als zelfstandig consulent Buro Wereldburger. Is secretaris van de Voedselbank Dongeradeel, voorzitter scholenproject Kenia en lid van 4-mei comité in Dokkum. Brede interesse in de 'mondiale samenhang der dingen'.
Beroep:
Zelfstandige
Foto:
foto177.jpg
Lid vanaf:
2015
Lid tot:
heden