Dick Bunskoeke
image

lid van de Protestantse Kerk in Nederland, geboren in 1960 in Edam als zoon van Jan Bunskoeke en Derkje Kuiper. Hij trouwde in 1986 in Heerenveen met Frederika Anna Neelis. Studeerde in 1984 af aan de Rijksuniversiteit Groningen als historicus van de Nieuwe tijd (1500-1795). Was daarna verbonden als documentalist aan museum Willem van Haren in Heerenveen, waar hij oprichter was van de Werkgroep Oud Heerenveen. Werkte sinds 1989 als archivaris, achtereenvolgens in Bolsward, Purmerend en Doetinchem. In 2005 is hij benoemd als provinciaal archiefinspecteur in Drenthe, Friesland en Groningen en in 2013 werd hij de eerste provinciearchivaris in Drenthe, een jaar later ook in Groningen. Vervulde verschillende bestuursfuncties in de erfgoedsector, de kerk en de politiek en publiceerde sinds 1981 over lokale (meest Friese) geschiedenis, m.n. molens, schoolverenigingen en kerken. In 2016 gaf hij het boek “Molens, mensen, bedrijven” over vijf eeuwen Harlinger molengeschiedenis uit en twee jaar later legde hij de geschiedenis van zijn huige woonhuis vast. Hij is thans bestuurslid van de Stichting tot behoud van kerkelijke archieven in Fryslân te Dokkum en de Stichting Molendocumentatie te Amsterdam. Woont sinds 2018 in Dokkum en verzamelt boeken over streekgeschiedenis. Beroep: provinciearchivaris en toezichthouder archieven www.linkedin.com/in/dmbunskoeke

Beroep:
Archivaris
Foto:
foto178.jpg
Lid vanaf:
2020
Lid tot:
heden